Kontakt

BMT Klimatyzacja Sp. z o.o.
85-831 Bydgoszcz, ul. Toruńska 145B

Tel./fax (52) 345 05 64
Tel. 510 133 298
e-mail info@bmt.bydgoszcz.pl

NIP 554-030-86-90
KRS 0000039015
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł

Dojazd

Formularz kontaktowy

Rodzaj zapytania

Ilość pomieszczeń do klimatyzacji

Dane teleadresowe

Osoba kontaktowa *

Numer telefonu

Adres korespondencyjny

Kod i nazwa miejscowości

E-mail *

Dodatkowe uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji dalszej współpracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133. Pozycja 883).