Oferta dla projektantów

Oferujemy Państwu szeroki zakres pomocy przy wykonaniu projektu instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej zarówno dla odbiorców indywidualnych, obiektów użyteczności publicznej jak i obiektów przemysłowych. Wszystkie konsultacje i projekty są wykonywane w ścisłej współpracy z klientem, tak, by zaprojektowana instalacja mogła w pełni spełniać oczekiwania przyszłego użytkownika obiektu.

Posiadamy programy do doboru wielu producentów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dzięki czemu możemy znacznie przyśpieszyć i uprościć procedurę doboru urządzeń i instalacji. Programy te działają w środowisku CAD dające łatwość przenoszenia zaprojektowanych instalacje na podkłady budowlane.

Podstawowe elementy wchodzące w skład projektu wentylacji i klimatyzacji:

  • rzuty i przekroje z zaznaczonymi przebiegami instalacji i specyfikacją wszystkich elementów wykorzystanych w tym układzie
  • obliczenia bilansu ciepła, chłodu oraz wszystkich specyficznych parametrów instalacji
  • opis techniczny zawierający przyjęte założenia
  • zestawienia materiałów zgodne ze specyfikacjami przyjętymi na rysunkach
  • opracowanie i autoryzowanie dokumentacji przez uprawnionego Projektanta
  • udzielenie gwarancji należytego wykonania instalacji wg. naszego projektu